Trouw (18 maart 2018)

'De bereidheid om kernwapens in te zetten, is groter dan we denken'

We zijn naïef over kernwapens. De risico’s en de bereidheid om ze in te zetten zijn groter dan we denken, zegt oud-defensiespecialist en klokkenluider Daniel Ellsberg (86), die er een indrukwekkend boek over schreef. Een interview voor Trouw.

169 x bekeken

Kernwapens: lange tijd leken ze er weinig toe te doen, maar nu vormen ze weer een belangrijk onderdeel van militaire en politieke strategieën. Donald Trump wil kleinere, tactische kernwapens laten maken, ook voor niet-nucleaire conflicten. Rusland beschikt, zo zei president Poetin onlangs, over kernraketten die onopgemerkt naar iedere plek op de wereld kunnen vliegen. En de jongste kernmacht Noord-Korea krijgt (wellicht) president Trump op bezoek. Zijn kernwapens alleen om mee te bluffen? Of kun je ze ook inzetten? Zo ja: wat houdt dat in?

Het zijn dezelfde vragen als zestig jaar geleden, zegt Daniel Ellsberg (86), de ex-Pentagonadviseur die figureert in de film The Post als de klokkenluider die de Vietnamoorlog hielp beëindigen. Begin 1961 wilde hij weten hoe ver de generaals wilden gaan als de Russen de Amerikaanse bluf op de proef zouden stellen. Uit hoofde van president John F. Kennedy stelde hij een officiële vraag aan de legerleiding: hoeveel mensen gaan we doden als we ons nucleaire draaiboek tegen de Russen uitvoeren? Het antwoord, bedoeld for the President’s eyes only, luidde: 300 miljoen Russen, én Chinezen, plus 300 miljoen anderen. Het leger had niet de logistieke capaciteit voor twee draaiboeken en beschouwde daarom China en de Sovjet-Unie als één vijandelijk doel.

Ellsberg was geschokt over de ‘geïnstitutionaliseerde dwaasheid’, schrijft hij in zijn onlangs verschenen boek The Doomsday Machine. “Dit was dieper kwaad dan welk andere project van de mens ook. Van die dag af had ik nog maar één doel in het leven: de uitvoering van dit plan voorkomen.” Na zestig jaar is Ellsberg nog steeds strijdvaardig, ook aan de telefoon.

Noord-Korea (foto AFP)

De gevolgen van kernoorlog zijn extreem. Juist dat schrikt de tegenstander af om kernwapens in te zetten, en dat is precies waarom ermee wordt gedreigd, toch?

”Dat is de officiële verklaring. Men zegt dat kernwapens bedoeld zijn als afschrikking. Maar dat is misleiding. In mijn tijd, in 1961, had de Sovjet-Unie precies 4 intercontinentale raketten en hooguit 192 bommenwerpers die de VS konden bereiken. Wij hadden 23.000 kernwapens. Dat had niets meer met afschrikking te maken.”

Waar dan wel mee?

”Het ware doel was, en is: de capaciteit hebben om een kernoorlog te winnen. Om te kunnen dreigen met een ’first strike’, een aanval die zo overweldigend is dat je de tegenaanval beperkt tot aanvaardbaar niveau, dus ‘slechts’ 10 tot 20 miljoen Amerikaanse doden. Met zo’n overmacht kun je dan dreigen met ‘first use’ - het eerste gebruik van een kernwapen in een regionaal, niet-nucleair conflict. In de jaren tachtig zijn duizenden kernwapens ontmanteld, maar dit beleid staat nog recht overeind.”

Toch zijn kernwapens sinds de Tweede Wereldoorlog niet gebruikt.

”Ze zijn wel gebruikt. Zoals je een pistool gebruikt, namelijk om zonder schieten je zin te krijgen. Ik kan tientallen voorbeelden noemen waarin we op deze manier onze kernwapens hebben ingezet, vaak met succes. Tegen de Russen, in de Berlijncrisis, de Koreacrisis, de Suezcrisis. Tegen Iran, tegen Noord-Korea. Maar denk ook aan de Amerikaanse nucleaire paraplu boven Europa, een vriendelijkheid die de VS economisch en politiek heel veel oplevert.”

Die paraplu waarborgt wel onze vrede en vrijheid.

”Maar wat is de nucleaire paraplu? Ten diepste is het een Amerikaans dreigement om in geval van een aanval door Rusland, zelfs een conventionele, kernwapens te gebruiken. Dat zal bijna zeker leiden tot een kernoorlog tussen de beide supermachten. Klimatologen weten wat het gevolg daarvan is: een nucleaire winter. Boven getroffen steden zullen vuurstormen ontstaan die wolken van rook en as in de stratosfeer brengen, waar ze minstens tien jaar blijven hangen, het meeste zonlicht tegenhouden, en daarmee het leven op aarde voor bijna iedereen onmogelijk maken. In elk geval voor alles wat groter is dan een eekhoorn. Dit is anders dan de kernwapens die Noord-Korea heeft staan, of India en Pakistan. Alleen Rusland en Amerika hebben zo’n zelfmoordmachine, in hoogste staat van paraatheid.”

In uw boek noemt u het de ‘doomsday machine’.

”Dat komt uit de film Dr. Strangelove van Stanley Kubrick, over een Russische machine die automatisch de wereld verwoest als Amerika een aanval pleegt. De machine wordt per ongeluk geactiveerd. Toen ik uit de bioscoop kwam, in 1964, zei ik: dit was geen fictie, dit was een documentaire. De VS, en later Rusland, hebben werkelijk een machine gebouwd die klaarstaat om de wereld te verwoesten. En nog steeds liggen de bommen hiervoor ook in Nederland en België. Waarom accepteren jullie dat? Wat als er iemand een fout maakt?”

U beschrijft een aantal ernstige fouten en bijna-rampen. Maar sindsdien zijn de veiligheidssystemen natuurlijk enorm verbeterd.

”Ik weet niet hoe veilig de huidige systemen zijn. Ik weet wel dat ze in mijn tijd heel veilig werden genoemd, en dat ik toch na eenvoudig onderzoek levensgrote risico’s kon aanwijzen waar niemand ooit over had nagedacht. Zo bleken heel veel mensen in het veld de autorisatiecodes te hebben waarvan we denken dat alleen de president die in zijn koffertje meedraagt. Logisch, anders zouden we kwetsbaar zijn als hij gedood zou worden. Rusland heeft zelfs een systeem, Perimeter genaamd, dat automatisch terugslaat als een kernaanval wordt gedetecteerd, precies zoals in de film. Maar de geschiedenis kent talloze ongelukken, bijna-ongelukken en valse meldingen, met aanvallen die geen aanvallen bleken te zijn. In 1995 gebeurde dat nog in Rusland (toen Russische alarmsystemen een Noorse weerraket aanzagen voor een kruisraket, red.). Wat als dat gebeurt in een crisissituatie? De kans op menselijke fouten is veel groter dan men beweert.”

U ontdekte in de jaren vijftig dat er één rigide draaiboek was voor totale kernoorlog. Dat is veranderd. Trump pleit nu voor kleinere wapens om tactisch in te zetten.

”Dat idee bestaat al decennia. Kissinger pleitte in de jaren vijftig al voor een beperkte kernoorlog in Europa. Het was idioot, dwaas, krankzinnig, en dat is het nog steeds. Niet alleen omdat er miljoenen mensen in één keer sterven, maar ook omdat je kernoorlog niet kunt indammen. ‘Tactisch’ inzetten werkt alleen als je kunt dreigen met escalatie, met een first strike, anders is het risico op een tegenaanval te groot. Het is puur een idee van wapenbedrijven zoals Boeing, Lockheed en Northrop om raketten, bommenwerpers en onderzeeërs te verkopen.

Gelooft u in een internationaal verbod op kernwapens, waarvoor de organisatie ICAN de Nobelprijs voor de Vrede kreeg?

”Wat zij hebben bereikt, een VN-verbod op kernwapens, had niemand verwacht. De beperking is alleen dat landen met kernwapens en hun bondgenoten, zoals Nederland, het nooit gaan tekenen. Begrijp me goed, ik ben voor afschaffing van kernwapens. Maar in de huidige wereldorde is dat niet realistisch. Zelfs al zouden Rusland en de Navo dat willen, dan nog Noord-Korea niet. Kim Jong-un weet dat hij er geweest is als hij zijn kernwapens opgeeft.”

Dat was opvallend nieuws vorige week: Trump en Kim willen met elkaar gaan praten. Verwacht u daar iets van?

”Trump houdt, net als zijn voorgangers, militaire oefeningen om Noord-Korea binnen te vallen en Kim te doden. Ik kan me niet voorstellen hoe hij Kim kan laten geloven dat de VS daarmee gaan stoppen. Dat is namelijk de enige manier om Kim van koers te laten veranderen. Maar misschien heb ik het mis. Ik hoop het. Ik begrijp niet hoe mensen tegen onderhandelen kunnen zijn. Natuurlijk is Noord-Korea een vreselijke dictatuur, maar Saoedi-Arabië ook. Onze invasieplannen zijn echt levensgevaarlijk.”

Noord-Korea (foto AFP)

Kernwapens uit de wereld krijgen is nu dus niet realistisch, denkt u. Wat wel?

“We kunnen de doomsday machine ontmantelen. Dat kan zonder de afschrikking aan te tasten. Wij kunnen eenzijdig besluiten om onze kwetsbare langeafstandsraketten op land te ontmantelen, die continu op ‘hair-trigger alert’ staan, klaar voor lancering binnen enkele minuten als er een waarschuwing binnenkomt. Daarmee zouden we in één klap de doelen wegnemen van heel veel Russische raketten die op hun beurt op scherp staan om onze raketinstallaties uit te schakelen.

We zouden de risico’s op overhaaste beslissingen enorm verkleinen. Dreigen met vergelding kunnen we ook met onze onderzeeërs. Ik zou willen dat we een kernmacht zouden worden zoals China, dat zo’n driehonderd kernkoppen heeft en er opvallend behoedzaam mee omgaat. Of Engeland, dat altijd maar één Tridentonderzeeër op zee heeft met een beperkt aantal kernkoppen. Dat is genoeg voor een minimaal afschrikkingsbeleid.”

Is het politiek haalbaar?

”Niet met de huidige regering en de huidige politici, inclusief Democraten. In Rusland was er enige tijd openheid, maar ze volgen intussen weer de lijn van Amerika in de Koude Oorlog. Ook China gaat meer die kant op, uit angst voor de Amerikaanse raketten. President Obama was bijna bereid om de first use op te geven. Maar het Pentagon was tegen. Navo-landen ook. Dat begrijp ik werkelijk niet. Waarom zou een land als Nederland tegen een no first use-beleid zijn?”

Omdat we zien aankomen dat Rusland anders de Baltische staten inpikt.

”Wellicht. Maar jullie kennen de risico’s niet. Ik denk dat er geen parlement is dat ooit een hoorzitting heeft gehouden over de werkelijke gevolgen van een kernoorlog. Wat gebeurt er als onze wapens daadwerkelijk worden gelanceerd? Wat zijn de doelen, hoeveel doden vallen er, wat is de geschatte schade? Wat is de bedoelde schade, en wat is de onbedoelde schade als gevolg van de nucleaire winter? Zelfs onze president weet dat niet.”

Het is toch maar bluf, om het niet echt te laten gebeuren.

”En dat is echt naïef. We hebben een aantal crises gehad waarin kernoorlog serieus is overwogen door de legerleiding, van een van beide kanten. Bij één daarvan, de Cubacrisis, was ik betrokken als strategisch adviseur. De beide presidenten wilden geen kernoorlog, maar toch brak die bijna uit doordat we de bluf niet wilden intrekken en militairen in het veld onder spanning bijna een kernraket lanceerden. En nu nog steeds is een oorlog tussen de Navo en Rusland denkbaar, in Syrië, Oekraïne of de Baltische Staten, met de Navo die first use belooft. De Navo dreigt feitelijk met de verwoesting van het leven op aarde. Het is meer dan bluf. De kans daarop is niet nul. En daarom is het krankzinnig.

Het gevaar van een kernoorlog is niet voorstelbaar, maar het gevaar van de Russen wel.

”Het komt er dus op neer dat we de Russen de baas willen zijn door te dreigen met collectieve zelfmoord. Waarom richten we de wapens dan niet op onszelf? Dan dreigen we ook met een nucleaire winter. Dat scheelt heel veel geld, dat we niet aan Boeing en consorten hoeven betalen. Is een stuk goedkoper, en het effect is precies gelijk: het einde van het leven op aarde.”

U bent na een halve eeuw nog steeds strijdvaardig. Hoe lang gaat u nog door?

”Ik ben nu bijna 87, maar als ik net zo oud wordt als mijn vader heb ik nog negen jaar. Het is mijn grote levensdoel om eraan bij te dragen dat de VS en Rusland een kernmacht worden als China. Het is niet waarschijnlijk. Maar er zijn vaker wonderlijke dingen in de geschiedenis gebeurd.”

 

 

 

 

Wie is Daniel Ellsberg?

Daniel Ellsberg (7 april 1931) is vermaard als klokkenluider die in 1970 duizenden geheime documenten lekte over de Vietnamoorlog. Deze Pentagon Papers, onderwerp van de recente film The Post, legden een bom onder de positie van president Nixon.

Ellsberg werkte als militair analist voor adviesbureau Rand Corporation en in het Pentagon, tot hij ontdekte hoe gevaarlijk de Amerikaanse kernwapenstrategie was. Tot zijn grote frustratie raakten zijn bewijzen hiervan verloren bij een tropische storm. In zijn nieuwe boek The Doomsday Machine vertelt Ellsberg alsnog zijn indrukwekkende verhaal.

Ellsberg is 87 keer gearresteerd bij antikernwapendemonstraties. Henry Kissinger noemde Ellsberg ooit ’de gevaarlijkste man van Amerika’.
Gerelateerde artikelen


Gebruikte Tags: , , , , , ,


Reageren?(optioneel veld)
(optioneel veld)

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.

Persoonlijke info onthouden?
Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of e-mailadres in te typen.
Terug naar www.frankmulder.info